Được đăng bởi khách

【royalplay99】Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan kêu gọi ngừng bắn để cứu trợ nhân đạo cho Dải Gaza

thời gian đăng bài:2023-11-30 03:37:37

ổNhĩKỳJordankêugọingừngbắnđểcứutrợnhânđạochoDảroyalplay99Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng cần mở cửa khẩu Rafah cho hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza và khẩn trương triển khai hoạt động trao đổi tù nhân giữa hai bên.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết