Được đăng bởi khách

【loi tap tin phu de bi hu 00009393.upk game bns】Bộ trưởng Nội vụ Đức cam kết tăng hình phạt với những kẻ buôn người

thời gian đăng bài:2023-11-30 02:18:19

Bộ trưởng Nội vụ Đức mong muốn chính phủ sẽ tăng khung phạt tối thiểu và tối đa đối với những kẻ buôn người,ộtrưởngNộivụĐứccamkếttănghìnhphạtvớinhữngkẻbuônngườloi tap tin phu de bi hu 00009393.upk game bns đặc biệt là trong các trường hợp có dấu hiệu bạo lực.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết