Được đăng bởi khách

【slot new member 100】Triển khai Kế hoạch kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

thời gian đăng bài:2023-11-30 01:53:54

Trưởng Ban Nội chính TW Phan Đình Trạc yêu cầu kiểm tra có trọng tâm,ểnkhaiKếhoạchkiểmtratạiBanCánsựĐảngBộKếhoạchvàĐầutưslot new member 100 trọng điểm, tập trung vào các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết